Starbucks新品 蕃薯板栗蛋糕 | 韓國 | 放假去邊

Feb 16, 2017 | Uncategorized

韓國Starbucks最近推出咗一款全新嘅甜品蕃薯板栗蛋糕(레이어케익고구마롱)

係由板栗、栗子醬、蕃薯奶油和芝士蛋糕層層交錯而成

食過嘅人都話唔會太膩,可以食到蛋糕柔軟嘅口感

全國Starbucks有售,去韓國嘅朋友不妨一試~

===============
放假去邊 更多好介紹:
快啲like我哋Facebook
同follow我哋Instagram啦!

放假去邊!?