GoAirborne首家室內跳傘中心正式開始試業,場內配備達至競賽級別資格、高達15米的巨型室內風洞設施,無論係初學者或至職業跳傘運動員,都可以感受真正飛行體驗。世界級風洞設施,參加者將可感受到猶如從12,000呎高空躍下、直沖至3000呎時所帶來的無比刺激超真實體感。 宜家唔洗出國都可以體驗飛行跳傘,鄰近澳門就有得玩喇! 體驗區設有專業飛行裝備,真正體驗前教練仲會進行跳傘前嘅準備訓練。 每次歷時90至120分鐘嘅跳傘體驗。 輕鬆舒適嘅享受挑戰自由落地全感觀刺激。 GoAirborne...