「OREO脆皮雪糕批」一向都好受歡迎 今次佢哋推出咗新口味「OREO薄荷味冰凍甜點」,口感豐富加上薄荷味 勁好食! 全新口味雪糕嘅外層係OREO味朱古力脆皮混合OREO曲奇碎,而內層係綿密軟滑嘅薄荷味冰凍甜點加曲奇碎 清涼口感啱哂秋天食 建議零售價       :   HK$17(60g單件裝) 銷售點        :  ...