DON DON DONKI 宣佈將於 2021 喺香港增設三間分店 當中嘅中環分店即將會喺10月15日開幕,真係聽到都興奮! 今次嘅分店以「礦場尋竇」為設計概念,新店設有兩層, 係香港首間24小時營業嘅地舖,銷售樓層面積有成 12,015 平方呎! 由於地點鄰近商業區, DONKI 更推出獨家便當,等一眾上班族有多一個選擇  「DON DON DONKI 100QRC 店」詳情 開幕日期:2020年10月15日 開幕時間:10:00am...